Personen- en familierecht

Er kunnen zich situaties voordoen die hoog op kunnen lopen. De conflicten kunnen zich vertalen in zowel emotionele kwesties als eindeloze kostbare juridische procedures.

De belangen en mogelijke gevolgen kunnen een grote impact hebben op uw persoonlijke situatie. Daar komt bij dat elke situatie anders is. Dit vereist dus maatwerk en gedegen specialistische juridische kennis.

Ik ben gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Hieronder vallen de volgende zaken;

  • Echtscheiding
  • Gezag
  • Omgang
  • Afstamming
  • Erkenning
  • Uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling

Vrijblijvend contact opnemen